Bollnäs museum och konsthall

konsthallmuseum

Bollnäs museum och konsthall är en del av Kulturkvarteret. Här visas årligen flertalet samtida konstnärliga utställningar av regionala och nationella konstnärer. I byggnaden från 1929 finns en kulturhistorisk utställning om Bollnäs och en ny ateljé för skapande.

Utställningen Bollnässtaden är för tillfället stängd för utveckling.

Ateljén ligger på våning två och i byggnaden finns hiss. 

Bollnäs museum och konsthall ligger i nära anslutning till resecentrum.

Bollnäs museum och konsthall har endast öppet då det är utställningar i konsthallen. Nästa utställning öppnar 2 juli.

Tisdag-fredag kl. 11-15

Lördag kl. 11-14

Bollnässtaden är tillfälligt stängd för utveckling.

Vi två - Gudrun Åsling & Bo Söderström

 2 juli - 5 augusti
Öppet: tisdag – fredag 11-17 och lördag 11-15.

Bollnäs Konsthall är mycket stolt över att visa två olika konstnärskap i sin första utställning under 2022. Bo Söderström och Gudrun Åsling presenterar i sin utställning, vi två, deras olika perspektiv och olika utforskande av abstrakt konst. Icke föreställande konst är ett stort konstfält och kan uttrycka sig med lika stor bredd såsom den föreställande konsten. I vi två möter besökaren två bildvärldar uppbyggda av distinkta geometrier med tydliga färgar i intrikata kompositioner. I Söderströms och Åslings konstnärskap finns det ett tydlig koncentrerat och noggrant handlag i vartenda verk i utställningen. Dessa egenskaper gör att deras verk öppnar för en djupare kontemplation över mysteriet med tiden och rumslighetens paradox.

I mycket av Gudrun Åslings konst finns det ett drag av upprepningar och/eller mönster. ”Mönster” som blir till ett slags rörelse med sin egen inre och konkret logik. Effekten blir inte sällan meditativ. Eller, som Åsling själv har sagt: ” Jag vill ge ytan, färgerna och ljuset ett gemensamt sammanhang i mina arbeten. Deras gemensamma roll blir till en plats att skapa en konversation på och ett rum för ögat att röra sig i. Bildens intention är att skapa ett avspänt och självständigt förhållande till tiden. Jag visar på det omformade landskapet - det osedda, det som inte finns men finns.”

Bo Söderström jobbar ofta, men inte alltid, med teman, uppbyggda med sinsemellan liknande geometriska former och färgval. Men detta skapar inte stiltje eller distans utan skapar det som konstkritikern Thomas Millroth skrev så insiktsfullt: ” Varje enskilt verk är en färgkropp. Som ett galleri med personligheter. Denna upprepning i väl valda mått blir till en kör - långt från en klang, snarare ett kluster- av ljus, välljud och dissonans tillsammans.” (2007) Trots att många av Söderströms kompositioner är fasta gällande val av geometriska former, finns det en spänning och rörelse som uppstår i de enskilda verken.

Bo Söderström är född i Stockholm, har verkat länge i Göteborg, men bor numera i Sanna. Han har fått sin utbildning på Valands Konsthögskola i Göteborg. Söderström har ställt ut över hela Sverige i många decennier. Han har tilldelats flera offentliga uppdrag under åren, i synnerhet i Göteborgstrakten. Söderströms konst är representerad i ett flertal offentliga och museala samlingar som till exempel. Statens konstråd och Göteborgs Museum.

Gudrun Åsling är född i Ängelholm, har verkat länge i Göteborg, men bor numera i Sanna. Hon tog sina konstnärliga högskoleutbildning i Göteborg. Åsling har ställt ut över hela Sverige i många decennier. Hon har tilldelats flera offentliga uppdrag under åren, senast hos Sahlgrenska Sjukhuset mot Östra Sjukhuset, Göteborg. Åslings konst är representerad i flera offentliga och museala samlingar över hela Sverige.

Fri entré! Varmt välkommen!

Utställningar sommar & höst 2022


(Inställd: Årsringar 24 maj – 3 juni)

Gudrun Åsling & Bo Söderström 2 juli – 5 augusti

Roger Josefsson 27 augusti - 23 september

Johanna Lindström 15 oktober - 11 november

Läs mer om utställningarna i evenemangskalendern

Helena Bratt "mellan minne å glömska"

4 december - 30 december

Utställning Helena Bratt

”Mellan minne å glömska” är Helena Bratts första separatutställning på Bollnäs konsthall som upptar hela dess utställningsyta. Bratts konst har synats tidigare mycket väl i kommunen och på många utställningar, men inte så samlad och koncentrerad som i just denna utställning.

Helena Bratt visar sin utställning 7, 11, 21 och 28 december klockan 13.

Bratt har under de senaste åren experimenterat och utforskat ett flertal tekniker, berättelseformer och material. Denna utställning visar de olika strategier hon har tillgång till för att kunna presentera ingående berättelser som handlar om allt från närliggande personliga erfarenheter till mer öppna filosofiska tankar. Sett i sin helhet kan utställningen liknas med en samlingsutställning av installationskonst, collagekonst, textbaserad konst och mycket mera. Det finns dock i denna uttrycksmångfald en tydlig berättarröst och en känsla av att alla verk stödjer varandra.

Att landsbygden, äldre föremål och historia spelar roll i Bratts konst är troligtvis uppenbar för utställningsbesökaren. Titeln ”mellan minne å glömska” är en tänkvärd fras som kanske kan tolkas som en förklaring av nuets paradox kontra ”historia” eller kan det vara som så att det handlar om de medvetna och omedvetna val över vad som läggs till minne och det som förvinner bort. Det finns en grundläggande öppenhet i titeln som också återspeglas i dem konstverk som ställs ut.

Helena Bratt var född 1988 i Rengsjö. Under det senaste decennium har Bratt haft ett flertal separat och grupputställning över hela landet och även utomlands. Under samma tidsperiod har hon anlitats till flera gestaltningsuppdrag samtidigt som hon har kompletterat sin utbildning med flera specialistkurser inom olika konstnärliga tekniker. Bratts viktigaste konstutbildning fick hon hos Capellagården Carl Malmstens skola för gestaltande arbete, Vickleby. Sedan 2020 går Bratt på Kandidatprogrammet Fri konst, HDK-Valand, Göteborgs Universitet.

Öppettider: Tisdag – fredag kl 11 – 15, lördag kl 11-14.
Julafton och juldagen stängt!

Fri entré! Varmt välkommen!

OBS! Museets hiss är ur funktion
V 48 - V 50. (29 november till 18 december).

Katarina Warrenstein

16 oktober - 12 november

” Jag sysslar med tomrummet. Det som inte finns. Som kan fyllas. Det som saknas. Det som varit något. Det som kallas minnet. Någon har gått, rest iväg, försvunnit, övergivit. Kanske är det jag som går? Nuet är förbi. Ett minne glimtar till. Någon träder fram, kliver ut ur ett svartvitt foto, steget ut till mig, nästan framme men försvinner igen. Jag är upptagen av de stunderna. Jag har svårt att förstå att det som nyss var här, är borta. Och alla kommer försvinna. Jag ska vänja mig vid det. Acceptera det. Det är det jag jobbar med, det är livet, att få vara med om de stunderna, att få leva. Därför har jag arbetat med dessa konstverk , det strax förgångna”
/ Katarina Warrenstein, 2021

 

Bollnäs stad i miniatyr

Bollnässtaden är tillfälligt stängd för utveckling

Visningar är tyvärr inte möjliga under utvecklingsarbetet.

Museet ritades av den kände Bollnäsarkitekten Carl Bååth. Byggnaden med sina vackra fyra doriska kolonner uppfördes till den stora Bollnäsutställningen 1929, av Bollnäs Hembygdsförening.

Utställningen var en enastående manifestation av bygden. Industri, hantverk och konst visades fram och totalt 160 005 personer löste entré till utställningsområdet under denna enda sommar.

Avsikten med byggnaden var att inrymma ett Biologiskt museum, ett hembygdsarkiv samt ortens bibliotek. Bygget av Museet var en enorm satsning i den lilla köpingen där en nyklassisk byggnad uppfördes för att manifestera framåtanda och storhet.

1970 köper Bollnäs kommun Museet och flera andra verksamheter inhyses i byggnaden. Bland annat konstnären Fritiof Strandberg, Bollnäs store konstnär som här i provinsen målade sina helt egna bilder. Han har sin ateljé på andra våningen under 1970-80 talen.

1995 återinvigs Museet, nu med Bollnäs Konsthall i entréplanet efter en omfattande renovering invändigt. Konsthallen visar årligen 8-9 utställningar, mestadels konstutställningar, och då av bästa kvalitet.

Välkommen på besök!

Visar 3 av 12 kalenderhändelser.

Kommande aktiviteter och evenemang

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juni 2022 kl. 12.03

Sidfot