Allemansrätten

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att fritt vistas i naturen. Men med det följer även vissa skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Läs mer om vad som gäller när du rör dig i natur och mark.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2022 kl. 07.56

Sidfot