Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Här hittar du en del av de aktiviteter vi arbetar med inom social hållbarhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2022 kl. 11.21

Sidfot