Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eget företag, eller om du planerar att ändra inriktning på en verksamhet som du redan driver, kan du behöva tillstånd från, eller göra en anmälan till, olika myndigheter.

Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten. Även verksamheten i sig kan medföra särskilda krav. Krav på anmälan, registrering eller tillstånd följer oftast av bestämmelser i en lag.

I menyn hittar du information om respektive tillstånd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2022 kl. 10.34

Sidfot