Ytterligare lättnader/anpassningar i smittskyddsåtgärder sker från 1 juli.
De särskilda restriktionerna för idrottsaktiviteter är borttagna.
Idrott, träning och fritidsaktiviteter kan utövas både inomhus och utomhus om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta. Rekommendationen till lägerverksamhet och cuper kvarstår.

De allmänna råden till enskilda individer och verksamheter ligger kvar. Det ligger ett stort ansvar på den enskilda individen vilket bland annat innebär att stanna hemma vid sjukdom, hålla avstånd, tvätta händer och undvika trängsel.

Omklädningsrummen öppnas upp. Enskilda och föreningar bör bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det gäller även omklädningsrum. Den som nyttjar omklädningsrum på kommunens idrotts- och träningsanläggningar ska följa det angivna maxantalet personer som får vistas i omklädningsrummen samtidigt.

Ytterligare lättnader planeras preliminärt från den 15 juli då bland annat regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.