Träna utomhus

Välkommen till Bollebergets skidstadion!
Spårinformation

 Vid dubbelspår gäller vänstertrafik. Iakttag försiktighet vid möte!
 Elljusspåren är tända måndag-söndag från mörkrets inbrott till 22.00.
 Ett antal vindskydd finns att tillgå efter spåren och är till för dig som vill ta en paus.
 Skidåkning med hund är tillåten längs Golfspåret.
 För spårstatus och mer information om våra spår och aktiviteter, besök www.sporthallen.nu

Konstsnöspår
Spårkort Vuxen Barn/ungdom 0-17 år
Dag 65 SEK Gratis
Säsong 490 SEK Gratis
I priset är även dusch inkluderat. Avgifterna gäller fram till dess att natursnöspåren öppnar, därefter är det gratis för samtliga åkare.
Försäljningsställen: Bollegården, Bollnäs sporthall, Team SportiaNäbbkäxleden (16,3 km)
Spårsystemets längsta, tuffaste och sannolikt vackraste spår. Spåret stiger sakta men säkert i stort sett ihållande i drygt 6 km upp till Magbergets topp, och passerar längs vägen bland annat Kyllerrönningen, Bolletjärn och Magbomyran. Därefter bär det behagligt utför Magberget, följt av branta backar både upp- och nedför Gårdberget, varefter det flackar ut och man ankommer Näbbkäx 10 km från starten. Härifrån följer småkuperad terräng mestadels utför hela vägen tillbaks till skidstadion.
Total stigning: 290 m

Magbergsspåret (12,5 km)
Ett krävande spår med rolig och varierad åkning. Spåret följer samma sträckning som Näbbkäxleden de inledande 6 kilometerna upp till Magbergets topp, men viker sedan tillbaks ned till Magbomyran. Därefter följer en lång och bitvis teknisk utförslöpa, som drygt 9 km från starten avbryts av en kort och distinkt saxbacke, för att sedan fortsätta nästan oavbrutet utför tillbaks till skidstadion.
Total stigning: 220 m

Milspåret (9,4 km)
Börjar och avslutar som Magbergsspåret, men när man efter 5 km når Magbomyran vänder man direkt utför istället för att åka upp över Magbergets toppar. Även detta spår är krävande både uppför och utför.
Total stigning: 170 m

Kusåttan (8,8 km)
Det enklaste alternativet av de längre spåren, perfekt för Vasalopps-träningen! De inledande 4 kilometerna går till största delen flackt uppför på en grusväg. Därefter sluttar det något utför, och vid Kusmyran går spåret ihop med Näbbkäx- och Hälsingeleden, och går sedan till större delen nedför genom småkuperad terräng tillbaks till skidstadion. Kusåttan går att förlänga med en slinga som följer grusvägen och stiger 50 höjdmeter upp till en vändplan, en resa på 1,5 km enkel väg.
Total stigning: 100 m

Halvmilen (5,3 km)
Precis som Milspåret och Magbergsspåret går Halvmilen uppför den första halvan och utför den andra. Till och från Kyllerrönningen är det lättåkt, men däremellan avverkas en relativt tuff stigning och en trixig utförslöpa.
Total stigning: 90 m

Västra elljusspåret (5,1 km)
Ett både fysiskt och tekniskt krävande elbelyst spår, främst lämpat för tävlingsåkare och elitmotionärer. Spåret innehåller tuffa stigningar av varierande längd och svåra utförslöpor med sladdkurvor. Var försiktig vid återanslutningen till Konstsnöspåret!
Total stigning: 145 m

Golfspåret (5,1 km)
Spårsystemets flackaste och enklaste spår, väl anpassat för motionärer och nybörjare. Spåret vindlar fram och tillbaks över den gamla golfbanan, och har mycket lättåkta backar och kurvor.
Total stigning: 40 m

Östra elljusspåret (2,4 km)
Detta elbelysta spår ligger på andra sidan Bollevägen, men kan enkelt nås från parkeringen eller via Golfspåret. Spåret bjuder på backar med varierande längd och kupering utan att vara extremt.
Total stigning: 45 m

Konstsnöspåret (1,5 km)
Elbelyst spår som består av en undre och en övre slinga. Den undre slingan är mycket lättåkt och går till stor del runt en damm, medan den övre klättrar en bit upp i skogen och är mer tekniskt utmanande.
Total stigning: 25 m

Anslutning Björktjära-Bolleberget (1,8 km)
Elbelyst spår som långsamt stiger och ansluter till Östra elljusspåret vid en punkt belägen 30 meter högre än starten.
Anslutning Bonden/Bollnäs sporthall-Bolleberget (3,2/4,5 km)
Från Solrosens IP vid Bollnäs sporthall går detta spår över ängar och åkrar upp till Bollebergets skidstadion. Spåret innefattar även en 1,5 km lång rundbana som passerar Bonden. Både Bonden och Bollnäs sporthall ligger ca 40 höjdmeter lägre än skidstadion.

Hälsingeleden Acktjärbo-Bolleberget (16,3 km)
Acktjärbo ligger drygt 200 meter högre än Bollebergets skidstadion, så åker man i den riktningen bär det till större delen utför, framför allt mellan Acktjärbo och Nyfors. Spåret går i naturskön miljö, inledningsvis intill Nybobäcken och efter Nyfors bitvis i Galvåns naturreservat. Strax efter Bergebo ansluter spåret till Näbbkäxleden och Kusåttan, och går genom småkuperad terräng ned till skidstadion.

Hälsingeleden sträcker sig mellan Mosjön i söder och Los i norr, och passerar däremellan både Bolleberget och Harsagården. Dessutom finns anslutningsleder till Lingbo (Gästrikeleden), Norrlandsporten, Kilafors sporthall, Bollnäs sporthall, Arbrå sporthall och Orbaden.

Huvudleden Mosjön-Los är drygt 16 mil lång, och till detta tillkommer anslutningar på ytterligare ca 7 mil. Hälsingeleden är huvudsakligen en vandringsled, men vissa partier lämpar sig även för cykling sommartid och skidåkning vintertid. Leden är markerad med orange färg på utvalda träd och andra föremål i naturen.

På denna sida och tillhörande kartor presenteras information gällande sträckan Mosjön-Bolleberget-Harsa inklusive anslutningsleder. Kartor över detta område finns att köpa på Bollnäs turistbyrå, Helins bokhandel, Team Sportia, Bollegården och Harsagården, samt på sporthallarna i Bollnäs, Arbrå och Kilafors. Kostnaden per karta är 100 kr.

För den resterande biten; Harsa-Los, ansvarar Ljusdals kommun.

 Utsikt från Gruvberget längs södra Hälsingeleden Nybobäcken i närheten av Acktjärbo
Inbjudande natur längs Hälsingeleden.

Etappbeskrivningar och kartor
Nedan presenteras kartor över Hälsingeleden med information om de olika delsträckorna och markeringar för vindskydd, dricksvattenkällor, raststugor med mera. Dessutom finns detaljerade etappbeskrivningar för samtliga delsträckor att ladda ner.

Teckenförklaring

Hälsingeleden Bolleberget-Harsa (49,4 km)
inkl. anslutningar till Arbrå och Orbaden/Orfa
Karta

Hälsingeleden letar sig i nordvästlig riktning från Bollebergets skidstadion (ca 100 m.ö.h.), och kryssar sig fram mot Harsagården (ca 400 m.ö.h.) mellan gamla fäbod-vallar, genom skog och över berg med milsvid utsikt. Övernattningsstugor finns vid Galven, Acktjärbo, Byvallen och Harsagården. Dessutom finns en raststuga vid Nyvallen.  

Norr 1 Hosarbo Orbaden Åsberget Norr 2 Nyfors Acktjärbo Galvån
Natursköna vyer vid Åsberget respektive Galvån. 

Anslutningsleder finns till Arbrå sporthall samt till Orbaden och Orfa stugby. Båda dessa leder går mestadels utför. Leden till Arbrå sammanfaller till stor del med Lobergsslingan. Leden mot Orbaden/Orfa passerar vid Hosarbo en övernattningsstuga, och via en avstickare till Åsbergets topp kan man uppleva magnifik utsikt. 

Etapp Distans [km] Etappbeskrivning
Bolleberget-Bergebo 5,5 Bolleberget-Bergebo
Bergebo-Nyfors 4,5 Bergebo-Nyfors
Nyfors-Acktjärbo 7,5 Nyfors-Acktjärbo
Acktjärbo-Bessbo 3,2 Acktjärbo-Bessbo-Möckelåsbo
Bessbo-Möckelåsbo 3,6 Acktjärbo-Bessbo-Möckelåsbo
Möckelåsbo-Nyvallen 2,7 Möckelåsbo-Nyvallen-Byvallen
Nyvallen-Byvallen 3,5 Möckelåsbo-Nyvallen-Byvallen
Byvallen-Prästvallen 8,1 Byvallen-Prästvallen
Prästvallen-Harsagården 10,8 Prästvallen-Harsagården
Anslutning Acktjärbo-Arbrå sporthall 11,0 Acktjärbo-Arbrå 
Anslutning Möckelåsbo-Orbaden/Orfa
(via Hosarbo)
11,7/11,2  Möckelåsbo-Orbaden/Orfa

 

Hälsingeleden Mosjön-Bolleberget (53,5 km)
inkl. anslutningar till Lingbo, Norrlandsporten, Kilafors och Bollnäs sporthall 
  
Karta

Denna del av Hälsingeleden kan beskrivas som något av en vildmarksled, och går stundtals långt från modern bebyggelse. Tält är nödvändigt för övernattning längs merparten av denna sträckning, men stugor för detta ändamål finns vid Hårgbodarna, Prästnäset och Bolleberget. Leden börjar ca 300 m.ö.h., och är inledningsvis ganska flack. Mot Hällbo bär det utför, och därefter väntar kuperad terräng med fin utsikt. Efter Skajet följer leden utkanten av Bollnäs genom mindre skogspartier fram till Bollebergets skidstadion som är belägen ca 100 m.ö.h. 

Söder 1 Bergsänget-Skajet Tjuvberget 1 Söder 2 Bältbosjön-Knupbodarna Kölberget
Utsikt från Tjuvberget respektive Kölberget.

Till Norrlandsporten och Kilafors sporthall går en kuperad anslutningsled med storslagen utsikt, längs vilken man passerar raststugor vid Bältbosjön och i Kölbergets naturreservat. Från Lingbo kan man använda Gästrikeleden för att ta sig till Mårdnästorp utmed stigar och via övernattningsstugan i Fallfäbodarna. En kort anslutningsled till Bollnäs sporthall finns också markerad. 

Etapp Distans [km] Etappbeskrivning
Mosjön-Mårdnästorp
(inkl. anslutning Lingbo)
2,2
(12,5)
Mosjön-Mårdnästorp-Hårgbodarna
Mårdnästorp-Hårgbodarna 3,2 Mosjön-Mårdnästorp-Hårgbodarna
Hårgbodarna-Nybodarna 7,5  Hårgbodarna-Nybodarna-Gammelbodarna
Nybodarna-Gammelbodarna 6,0 Hårgbodarna-Nybodarna-Gammelbodarna
Gammelbodarna-Hällbo 7,1 Gammelbodarna-Hällbo
Hällbo-Bergsänget 6,5 Hällbo-Bergsänget
Bergsänget-Skajet 6,5  Bergsänget-Skajet
Skajet-Säverstaberget 8,3 Skajet-Säverstaberget  
Säverstaberget-Bolle
(inkl. anslutning Bollnäs sporthall)
6,2
(2,4)
Säverstaberget-Bolleberget  
     
Anslutningsled Gammelbodarna-Kilafors/Norrlandsporten (16,9/23,5 km)
Gammelbodarna-Lötbodarna 6,0 Gammelbodarna-Lötbodarna-Bältbosjön 
Lötbodarna-Bältbosjön 4,9  Gammelbodarna-Lötbodarna-Bältbosjön
Bältbosjön-Kilafors 6,0 Bältbosjön-Kilafors
Bältbosjön-Knupbodarna 7,9 Bältbosjön-Knupbodarna
Knupbodarna-Norrlandsporten
(inkl. anslutning Digerberget)  
4,7
(2,4)
 Knupbodarna-Norrlandsporten


Cykling
Stora delar av Hälsingeleden är av utmärkt kvalitet även för cykling, och då lämpligen medelst mountainbike. För att utnyttja höjdskillnaderna på ett fördelaktigt vis startar man i Harsa och tar sig sedan söderut till Bolleberget. Därefter är det fortsatt trivsam cykling förbi Skajet, men strax innan Bergsänget börjar stigarna bli alltför svårframkomliga för gemene cyklist, varför det rekommenderas att man följer grus- och asfaltsvägar fram till Rumpberg och sedan viker in på anslutningsleden till Kilafors. Även anslutningslederna till Orbaden, Arbrå och Bollnäs sporthall erbjuder inspirerande cyklingsmöjligheter. Huvudleden Bergsänget-Mosjön samt de leder som ansluter under denna sträcka lämpar sig däremot inte för annat än fotgängare. 

Alternativa cykelvägar har markerats på kartan för de partier där det är alltför stenigt eller blött för att cykla. Notera att detta endast är förslag, och att inga motsvarande markeringar finns i naturen. 

Fiskevatten
Utmed och i nära anslutning till Hälsingeleden finns ett antal sjöar och vattendrag med god potential för fiske. Information om dessa fiskevatten presenteras här nedan. För övriga sjöar i kommunen och på kartan hänvisas det till de lokala fiskeföreningarna.

Fiskekort krävs för samtliga fiskevatten som finns utmärkta på kartan. 

Fisksorter: A = abborre, G = gädda, H = harr, L = Lake, R = röding, S = Sik, V = vitfisk inkl. mört, Ö = öring. Övriga sorter finns redovisade för respektive sjö.  

I Bollnäs kommun finns möjlighet till fysisk aktivitet utomhus med 
allt från utmärkta utomhusgym, motionsspår och leder för löpning och promenader till längdskidspår och uppspolade isplaner vintertid.

Åk skridskor

Motionsspår och leder

Skidåkning


Friluftslivet fixad igen 

Nu har vår nya UX (YouCross-träningsbur) kommit och finns uppställd på solterrassen utanför Bollnäs Sporthall. Använd den gärna som ett komplement i din träning på anläggningen.

Här finns all information om skidspåren, spårkartor, konstsnöspår, vallabod, skidträning och spåravgifter... 

Bollnäs Sporthall
Hedgatan 10
821 32 Bollnäs
Skicka e-post
Reception:
0278 - 250 79
Gymmet:
0278 - 252 40
Hitta hit
Öppettider

Arbrå Sporthall
Elevvägen 5
820 10 Arbrå
Skicka e-post
0278 - 252 28
Hitta hit
Öppettider

Kilafors Sporthall
Skolgatan 1
823 30 Kilafors
Skicka e-post
0278 - 252 38
Hitta hit
Öppettider

Höghammarhallen
Höghammarvägen 16
821 50 Bollnäs
Skicka e-post
0278 - 251 74
Hitta hit
Öppettider