Åldersgräns för träning på gym är 15 år. Ungdomar som gått Träningsskolan och har fritidsenhetens ungdomslicens är välkomna från 13 års ålder. Åldersgräns för gruppträningspasss är 15 år, med undantag för Teen Active-pass, där åldersgränsen är 13 år. Korten är giltiga i Arbrå sporthall, Bollnäs sporthall, Höghammarhallen och i Kilafors sporthall.

 

Priserna gäller från 2020.07.01

BAD & BASTU

 VuxenStud/PensUngdom4-7 år0-3 år
Enkelbiljett 65:- 55:- 45:- 25:- 0:-
Månadskort 390:- 330:- 270:- 150:-  
Årskort 1 295:- 975:- 720:- 445:-  
Delbetalning 110:-/mån  85:-/mån 60:-/mån 40:-/mån  
10-gångerskort 585:- 495:- 405:-    

BAD, BASTU & RELAX
Gäller enbart för relaxavdelning Bollnäs sporthall

  Vuxen Stud/Pens
Enkelbiljett 80:- 65:-
Månadskort 480:- 390:-
Årskort 1 815:- 1 365:-
Delbetalning 160:-/mån 120:-/mån
10-gångerskort 720:- 585:-

GYM

  Vuxen Stud/Pens Ungdom
Enkelbiljett 110:- 80:- 70:-
Månadskort* 580:- 430:- 315:-
Årskort 3 875:- 2 885:- 2 035:-
Delbetalning 325:-/mån 245:-/mån 170:-/mån
10-gångerskort* 880:- 640:- 560:-

*Månadskort samt 10-gångerskort gäller för gym+gruppträning

GRUPPTRÄNING

  Vuxen Stud/Pens Ungdom
Enkelbiljett 110:- 80:- 70:-
Månadskort* 580:- 430:- 315:-
Årskort 3 450:- 2 570:- 1 810:-
Delbetalning 290:-/mån 215:-/mån 155:-/mån
10-gångerskort* 880:- 640:- 560:-

*Månadskort samt 10-gångerskort gäller för gym+gruppträning

GYM & GRUPPTRÄNING

  Vuxen Stud/Pens Ungdom
Enkelbiljett 110:- 80:- 70:-
Månadskort* 580:- 430:- 315:-
Årskort 4 710:- 3 505:- 2 475:-
Delbetalning 395:-/mån 295:-/mån 210:-/mån
10-gångerskort* 880:- 640:- 560:-

*Månadskort samt 10-gångerskort gäller för gym+gruppträning

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Kan köpas mot uppvisande av Fysisk aktivitet på recept (FaR) utskrivet av legitimerad sjukvårdspersonal, exempelvis läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Kortet gäller i två (2) månader och kan köpas en gång per kund och är gällande för gym, gruppträning samt simhall.

FaR-kortet 555:-/2 månader

 

BARN- OCH UNGDOMSAKTIVITETER

Barnkalas (Bollnäs simhall)
Endast under ord. öppettider
1 000:- (max 20 barn)
Babysim 10 gånger 890:-
Minisim 10 gånger 890:-
Simskola 10 gånger 850:-
Nordic Kidz/junior, Aqua Kidz/junior 650:-
Träningsskolan (ungdomsutbildning) 1 200:-

FRISKVÅRDSTJÄNSTER

Kom igång-instruktioner i gym Ingår vid köp av träningskort
Personlig träning 60 min 590:-
Personlig träning duo, 60 min 890:-
Personlig träning 3 gånger 1 735:-
Personlig träning 10 gånger 5 350:-
Personlig träning 20 gånger 9 885:-
Personlig träning 30 gånger 13 800:-
YPT (personlig träning i grupp 13 gånger) 4 290:-/person
Hälsotester/bedömningar 550–1 200:-
PT Stora hälsopaketet 2 675:-
PT Express 30 minuter 320:-
PT Express 3 gånger 940:-
PT Express 10 gånger 2 890:-
PT Express 20 gånger 5 395:-
PT Express 30 gånger 7 510:-

Vid förfrågningar gällande tjänster så som simundervisning, träningspass, utbildningar, föreläsningar etc för skolverksamhet, föreningar etc, kontakta Fritidsenheten via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information och offert.

RELAXAVDELNING BOLLNÄS SPORTHALL, GRUPPBOKNING

3 timmar, max 20 personer 1 150:-

 

Information om våra kort och priser

Allmänt

 • Alla besök till Fritidsenhetens simhallar och gym är avgiftsbelagda.
 • Fritidsenhetens bad- och träningskort gäller vid kommunens sim- & sporthallar i Bollnäs, Arbrå, Kilafors samt vid Höghammarhallen.
 • Giltigt kort samt legitimation ska kunna visas upp vid varje besök.
 • Alla kort för bad och träning är personliga och skall betraktas som en värdehandling.
 • Kort får inte överlåtas eller lånas ut till annan person. Vid missbruk spärras kortet utan återbetalning. Användaren kan vid missbruk av kort stängas av från samtliga anläggningar.
 • Ersättningskort för förlorat kort skrivs ut mot uppvisande av den kontrollremsa som tillhör kortet. Utan kontrollremsa kostar ersättningskortet 100 kr.

Åldersgränser gym och gruppträning

 • Åldersgräns för gym och gruppträning är 15 år. Undantag finns för de ungdomar som gått Träningsskolan och för TeenActive gruppträning, då åldersgränsen istället är 13 år (läs mer på www.bollnas.se/fritid).
 • Barn och ungdomar som inte uppfyller villkoren enligt ovan får ej vistas i gymmets lokaler, med undantag för ledarledda familjeträningsaktiviteter samt de särskilda barnrum som finns för medföljande barn till tränande vuxna i Bollnäs och Kilafors sporthallar.

Åldersgränser simhallar

 • Barn och unga under 18 år som inte är simkunniga, är välkomna till simhallarna endast i sällskap av simkunnig, badande vuxen över 18 år. Den vuxne ansvarar för medföljande barn under hela besöket.
 • Barn över 9 år som kan simma 200 meter samt läsa och förstå skyltar och säkerhetsinstruktioner, är välkomna till simhallarna utan medföljande vuxen.
 • Fritidsenheten förbehåller sig rätten att göra simtest.
 • Max antal medföljande barn under 9 år är tre (3) per badande, simkunnig vuxen över 18 år.
 • Max antal medföljande icke simkunniga barn och unga under 18 år är tre (3) per badande, simkunnig vuxen över 18 år.
 • Vid simundervisning och ledarledda aktiviteter kan andra regler gälla.
 • På relaxavdelningen i Bollnäs Simhall är åldersgränsen 18 år måndag-fredag.

Maxantal badande
För samtliga simhallar och bassänger finns ett maxantal tillåtna badande per timme.
Maxantalet finns för att kunna garantera vattenkvaliteten utifrån reningsverkens kapacitet.
När många besökare vill bada samtidigt använder vi kösystem för att begränsa insläpp, och maxtiden för bad är då 2 timmar.

Pensionärs- och studeranderabatter
För att köpa entrébiljett eller kort till pensionärsrabatt behöver kunden kunna visa upp något av följande:

 • Legitimation (från 65 år)
 • Pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten
 • Giltigt förmånsintyg från Försäkringskassan för sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning

För att köpa entrébiljett eller kort till studeranderabatt behöver kunden kunna visa upp något av följande:

 • Giltigt studerandebevis såsom Mecenatkortet eller Studentkortet.
 • Giltigt intyg om heltidsstudier vid Komvux eller SFI.

Giltig legitimation med foto måste kunna uppvisas vid köp och nyttjande av rabatterad entrébiljett eller kort.

Delbetalning av kort
Delbetalningsavtal kan tecknas vid köp av bad- och träningskort med en bindningstid på minst tolv (12) månader. Betalning sker med månadsinbetalning via faktura. Kunden kan via sin internetbank välja e-faktura.

 • Första betalningen görs i samband med tecknande av avtal och kunden betalar då för innevarande och nästkommande månad.
 • Avtal med delbetalning är bindande i tolv (12) månader.
 • Efter bindningstiden kan avtalet sägas upp med en (1) månads uppsägningstid.
 • För personer under 18 år krävs målsmans underskrift samt en myndig betalningsansvarig.
 • Alla delbetalningsavtal är löpande vilket innebär att avtalet måste sägas upp av kunden för att avtalet skall sluta gälla.

Frysning av kort
Årskort:
Årskort kan frysas framåt i tiden i högst 90 dagar, mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Årskortet giltighetstid förlängs då med motsvarande antal dagar.

Delbetalningsavtal:
Kort som betalas via delbetalningsavtal kan, efter att bindningstiden om tolv (12) månader passerat, frysas framåt i tiden i högst 90 dagar per år, mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Frysning ger då betalningsfria månader.

Frysning kan endast ske framåt i tiden och endast i hela månader. Minimigräns 30 dagar.

Force Majeure
Vid händelser och omständigheter utanför teknik- och fritidsnämndens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, kan inte teknik- och fritidsnämnden hållas ansvarig för hinder i eller begränsningar av verksamhet i egen regi eller verksamhet i förhyrd lokal, anläggning eller utrustning. Exempel på sådan omständighet kan vara vatten- eller brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof, allvarlig smittspridning och myndighetsbeslut. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att under sådana omständigheter avbryta, begränsa eller anpassa verksamhet eller uthyrning utan att ersättning utgår.

 

Samtliga träningskort gäller vid alla Fritidsenhetens gym- och träningsanläggningar i Arbrå, Bollnäs, Kilafors och Höghammarhallen.