Hälsingeleden sträcker sig mellan Mosjön i söder och Los i norr, och passerar däremellan både Bolleberget och Harsagården. Dessutom finns anslutningsleder till Lingbo (Gästrikeleden), Norrlandsporten, Kilafors sporthall, Bollnäs sporthall, Arbrå sporthall och Orbaden.

Huvudleden Mosjön-Harsa är drygt 10 mil lång, och till detta tillkommer anslutningar på ytterligare ca 7 mil. Hälsingeleden är huvudsakligen en vandringsled, men vissa partier lämpar sig även för cykling sommartid och skidåkning vintertid. Leden är markerad med orange färg på utvalda träd och andra föremål i naturen.

På denna sida och tillhörande kartor presenteras information gällande sträckan Mosjön-Bolleberget-Harsa inklusive anslutningsleder. Kartor över detta område finns att köpa på Bollnäs turistbyrå, Helins bokhandel, Team Sportia, Bollegården och Harsagården, samt på sporthallarna i Bollnäs, Arbrå och Kilafors. Kostnaden per karta är 100 kr.

För den resterande biten; Harsa-Los, ansvarar Ljusdals kommun.

 Utsikt från Gruvberget längs södra Hälsingeleden Nybobäcken i närheten av Acktjärbo
Inbjudande natur längs Hälsingeleden.

Etappbeskrivningar och kartor
Nedan presenteras kartor över Hälsingeleden med information om de olika delsträckorna och markeringar för vindskydd, dricksvattenkällor, raststugor med mera. Dessutom finns detaljerade etappbeskrivningar för samtliga delsträckor att ladda ner.

Teckenförklaring

Hälsingeleden Bolleberget-Harsa (49,4 km)
inkl. anslutningar till Arbrå och Orbaden/Orfa
Karta

Hälsingeleden letar sig i nordvästlig riktning från Bollebergets skidstadion (ca 100 m.ö.h.), och kryssar sig fram mot Harsagården (ca 400 m.ö.h.) mellan gamla fäbod-vallar, genom skog och över berg med milsvid utsikt. Övernattningsstugor finns vid Galven, Acktjärbo, Byvallen och Harsagården. Dessutom finns en raststuga vid Nyvallen.  

Norr 1 Hosarbo Orbaden Åsberget Norr 2 Nyfors Acktjärbo Galvån
Natursköna vyer vid Åsberget respektive Galvån. 

Anslutningsleder finns till Arbrå sporthall samt till Orbaden och Orfa stugby. Båda dessa leder går mestadels utför. Leden till Arbrå sammanfaller till stor del med Lobergsslingan. Leden mot Orbaden/Orfa passerar vid Hosarbo en övernattningsstuga, och via en avstickare till Åsbergets topp kan man uppleva magnifik utsikt. 

Etapp Distans [km] Etappbeskrivning
Bolleberget-Bergebo 5,5 Bolleberget-Bergebo
Bergebo-Nyfors 4,5 Bergebo-Nyfors
Nyfors-Acktjärbo 7,5 Nyfors-Acktjärbo
Acktjärbo-Bessbo 3,2 Acktjärbo-Bessbo-Möckelåsbo
Bessbo-Möckelåsbo 3,6 Acktjärbo-Bessbo-Möckelåsbo
Möckelåsbo-Nyvallen 2,7 Möckelåsbo-Nyvallen-Byvallen
Nyvallen-Byvallen 3,5 Möckelåsbo-Nyvallen-Byvallen
Byvallen-Prästvallen 8,1 Byvallen-Prästvallen
Prästvallen-Harsagården 10,8 Prästvallen-Harsagården
Anslutning Acktjärbo-Arbrå sporthall 11,0 Acktjärbo-Arbrå 
Anslutning Möckelåsbo-Orbaden/Orfa
(via Hosarbo)
11,7/11,2  Möckelåsbo-Orbaden/Orfa

 

Hälsingeleden Mosjön-Bolleberget (53,5 km)
inkl. anslutningar till Lingbo, Norrlandsporten, Kilafors och Bollnäs sporthall 
  
Karta

Denna del av Hälsingeleden kan beskrivas som något av en vildmarksled, och går stundtals långt från modern bebyggelse. Tält är nödvändigt för övernattning längs merparten av denna sträckning, men stugor för detta ändamål finns vid Hårgbodarna, Prästnäset och Bolleberget. Leden börjar ca 300 m.ö.h., och är inledningsvis ganska flack. Mot Hällbo bär det utför, och därefter väntar kuperad terräng med fin utsikt. Efter Skajet följer leden utkanten av Bollnäs genom mindre skogspartier fram till Bollebergets skidstadion som är belägen ca 100 m.ö.h. 

Söder 1 Bergsänget-Skajet Tjuvberget 1 Söder 2 Bältbosjön-Knupbodarna Kölberget
Utsikt från Tjuvberget respektive Kölberget.

Till Norrlandsporten och Kilafors sporthall går en kuperad anslutningsled med storslagen utsikt, längs vilken man passerar raststugor vid Bältbosjön och i Kölbergets naturreservat. Från Lingbo kan man använda Gästrikeleden för att ta sig till Mårdnästorp utmed stigar och via övernattningsstugan i Fallfäbodarna. En kort anslutningsled till Bollnäs sporthall finns också markerad. 

Etapp Distans [km] Etappbeskrivning
Mosjön-Mårdnästorp
(inkl. anslutning Lingbo)
2,2
(12,5)
Mosjön-Mårdnästorp-Hårgbodarna
Mårdnästorp-Hårgbodarna 3,2 Mosjön-Mårdnästorp-Hårgbodarna
Hårgbodarna-Nybodarna 7,5  Hårgbodarna-Nybodarna-Gammelbodarna
Nybodarna-Gammelbodarna 6,0 Hårgbodarna-Nybodarna-Gammelbodarna
Gammelbodarna-Hällbo 7,1 Gammelbodarna-Hällbo
Hällbo-Bergsänget 6,5 Hällbo-Bergsänget
Bergsänget-Skajet 6,5  Bergsänget-Skajet
Skajet-Säverstaberget 8,3 Skajet-Säverstaberget  
Säverstaberget-Bolle
(inkl. anslutning Bollnäs sporthall)
6,2
(2,4)
Säverstaberget-Bolleberget  
     
Anslutningsled Gammelbodarna-Kilafors/Norrlandsporten (16,9/23,5 km)
Gammelbodarna-Lötbodarna 6,0 Gammelbodarna-Lötbodarna-Bältbosjön 
Lötbodarna-Bältbosjön 4,9  Gammelbodarna-Lötbodarna-Bältbosjön
Bältbosjön-Kilafors 6,0 Bältbosjön-Kilafors
Bältbosjön-Knupbodarna 7,9 Bältbosjön-Knupbodarna
Knupbodarna-Norrlandsporten
(inkl. anslutning Digerberget)  
4,7
(2,4)
 Knupbodarna-Norrlandsporten


Cykling
Stora delar av Hälsingeleden är av utmärkt kvalitet även för cykling, och då lämpligen medelst mountainbike. För att utnyttja höjdskillnaderna på ett fördelaktigt vis startar man i Harsa och tar sig sedan söderut till Bolleberget. Därefter är det fortsatt trivsam cykling förbi Skajet, men strax innan Bergsänget börjar stigarna bli alltför svårframkomliga för gemene cyklist, varför det rekommenderas att man följer grus- och asfaltsvägar fram till Rumpberg och sedan viker in på anslutningsleden till Kilafors. Även anslutningslederna till Orbaden, Arbrå och Bollnäs sporthall erbjuder inspirerande cyklingsmöjligheter. Huvudleden Bergsänget-Mosjön samt de leder som ansluter under denna sträcka lämpar sig däremot inte för annat än fotgängare. 

Alternativa cykelvägar har markerats på kartan för de partier där det är alltför stenigt eller blött för att cykla. Notera att detta endast är förslag, och att inga motsvarande markeringar finns i naturen. 

Fiskevatten
Utmed och i nära anslutning till Hälsingeleden finns ett antal sjöar och vattendrag med god potential för fiske. Information om dessa fiskevatten presenteras här nedan. För övriga sjöar i kommunen och på kartan hänvisas det till de lokala fiskeföreningarna.

Fiskekort krävs för samtliga fiskevatten som finns utmärkta på kartan. 

Fisksorter: A = abborre, G = gädda, H = harr, L = Lake, R = röding, S = Sik, V = vitfisk inkl. mört, Ö = öring. Övriga sorter finns redovisade för respektive sjö.  

Bollebergets fritidsanläggning, "Norgrens"
Bollevägen 213
821 94 Bollnäs
Skicka e-post
070-577 46 15

Hitta hit