Översiktsplan och detaljplaner

En översiktsplan handlar om att bestämma hur kommunens mark och vattenområden ska se ut. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanen ska tillsammans med de fördjupade översiktsplanerna ge stöd till mer detaljerad planering för till exempel nya bostadsområden. Den ska även fungera som vägvisare och ge stöd i kommunala beslut och prioriteringar.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2022 kl. 10.30

Sidfot