Avfall och återvinning

I Bollnäs kommun är det de kommunala bolaget BORAB som ansvarar för hushållsavfall. BORAB driver återvinningscentralerna i Edsbyn och Bollnäs samt avfallsanläggningen på Sävstaås.

Har du frågor om avfallshantering, återvinningscentraler, sopbehållare, fakturor eller vill beställa hämtning av grovsopor kontaktar du BORAB.

borab.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du ska ta hand om ditt avfall.

BORAB's verksamhet utgår från de båda kommunernas ägardirektiv. Bolaget ingår som organ i de kommunala organisationerna. I BORAB's uppdrag ingår ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. BORAB's allmännyttiga syfte är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip svara för avfallshanteringen inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

BORAB har anlitat Suez till att sköta om tömning av sopkärl och hämtning av grovsopor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2022 kl. 17.09

Sidfot